Benoeming burgemeester Terneuzen

  Zonder foto

De heer H.J.A. (Erik) van Merrienboer (55 jaar) wordt de nieuwe burgemeester van Terneuzen. De ministerraad heeft vrijdag 9 april 2021 ingestemd met de voordracht van Van Merrienboer.

Op 25 februari 2021 maakte de gemeenteraad van Terneuzen bekend Erik van Merrienboer voor te dragen als zijn nieuwe burgemeester. Omdat de gemeente Terneuzen meer dan 50.000 inwoners heeft, is de voordracht ook in de ministerraad besproken. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt op basis van de aanbeveling een Koninklijk Besluit voor dat naar verwachting volgende week door Zijne Majesteit de Koning zal worden ondertekend.

Zodra het Koninklijk Besluit is ondertekend is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Terneuzen afgerond. De benoeming gaat in op 1 mei 2021.

De beëdiging van de heer Van Merrienboer zal op 7 mei 2021 plaatsvinden. De eed wordt afgenomen door de commissaris van de Koning, de heer J.M.M. (Han) Polman, tijdens een bijzondere raadsvergadering in het Scheldetheater in Terneuzen die via livestream zal zijn te volgen.

De gemeente beziet nog op welke wijze de introductie van en kennismaking met de nieuwe burgemeester kunnen plaatsvinden met in achtneming van de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

Voor zijn benoeming in Terneuzen was de heer Van Merrienboer gedeputeerde in Noord-Brabant. Voordat hij gedeputeerde werd, was hij onder meer wethouder in Eindhoven en directeur Economie en Mobiliteit en directeur Strategie bij de provincie Noord-Brabant.

De heer Van Merrienboer volgt de heer J.A.H. (Jan) Lonink op, die bij Koninklijk Besluit per 1 mei 2021 eervol ontslag is verleend.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden