Logo zva.nu


<p>Waterdunen: van zoet naar zout. &#39;Je ziet steeds meer zoutminnende planten&#39;. Foto Peter Verdurmen</p>

Waterdunen: van zoet naar zout. 'Je ziet steeds meer zoutminnende planten'. Foto Peter Verdurmen

(Foto: )

Opening Waterdunen komt in zicht

  Nieuwsflits

Het einde of je zou ook kunnen zeggen het begin is in zicht. Waterdunen, 350 hectare nieuwe natuur, inclusief een recreatiepark, is ver af. “We zijn aan de laatste loodjes bezig”, vertelt Ilse Deurwaarden, projectleider namens de Provincie. De paden, deels geasfalteerd (ook voor rolstoelgebruikers is het gebied toegankelijk), deels onverhard, moeten nog worden aangelegd.

door Peter Verdurmen

BRESKENS - Wandelaars die voor de langste pad kiezen hebben maar liefst 9 km natuurbeleving voor de boeg! De korte ronde is 5 km.
De ‘paden’klus is als alles meezit medio oktober/november geklaard. Vanaf dan is Waterdunen vrij toegankelijk voor wandelaars, en wel van zonsopkomst tot zonsondergang. “Dan wordt het tijd voor een feestje’’, lacht Ilse Deurwaarder.
Fred Schenk, districtshoofd Zuid van Het Zeeuwse Landschap, kijkt uit naar de dag dat de hekken open mogen. “Sinds de ingebruikname van de getijdenduiker, anderhalf jaar geleden, zie je de natuur in Waterdunen langzaam verzilten. Overal komen zoutminnende planten als zeekraal en lamsoor op. Op de eilanden middenin Waterdunen broeden momenteel duizenden vogels, grote sterns, zwartkopmeeuwen, kokmeeuwen, visdiefjes en dwergsterns, die zich in deze biotoop thuis voelen.”

Voorbeeld

Bij de inrichting van Waterdunen stond voorop dat het gebied makkelijk toegankelijk moest zijn voor het publiek. Een natuurpark aan de Franse kust diende daarbij als voorbeeld, aldus Ilse Deurwaarder. Achter kijkschermen en aarden wallen voelen de vogels zich beschut waardoor verstoring wordt voorkomen. “Het mooie is dat je als bezoeker de vogels van redelijk dichtbij kunt zien.” Her en der zijn observatiehutten geplaatst. In totaal zes bruggen zorgen ervoor dat niemand natte voeten krijgt.
Fred Schenk laat weten dat het excursieteam van Het Zeeuwse Landschap staat te popelen om groepen rond te leiden. Dat zal nog niet voor deze zomer zijn: voorlopig blijft Covid een spelbreker.
De centrale ingang van Waterdunen komt aan het grote parkeerterrein aan de Walendijk. Aan de oostzijde, ter hoogte van de kruising Puijendijk-Noordweg, wordt in de loop van 2022 nog een stuk ‘natte’ speelnatuur aangelegd voor de kids.
Molecaten zet vaart achter haar plannen. Op het beoogde park worden 360 huisjes, 38 glamping tenten en 222 kampeerplaatsen gerealiseerd. “Natuurbeleving is hierbij leidend”, zegt Luke Slager, directielid van Molecaten. “De vakantiehuisjes worden volledig ingepast in het landschap.” De omgevingsvergunning is in december aangevraagd. In de geul bij het Kustlab worden op experimentele basis de eerste oesters gekweekt. De velden voor zeegroenten zijn nog niet in gebruik. Voor het kustversterkingsproject Waterdunen hebben Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Het Zeeuwse Landschap, Molecaten en gemeente Sluis de handen ineen geslagen.

Meer berichten