<p>Rick Hartingsveld is student Deltamanagement aan de HZ. Hij is bezig aan zijn afstudeeronderwerp en heeft daarbij uw hulp nodig. FOTO: PR</p>

Rick Hartingsveld is student Deltamanagement aan de HZ. Hij is bezig aan zijn afstudeeronderwerp en heeft daarbij uw hulp nodig. FOTO: PR

(Foto: )

‘De tijd van afwachten is echt voorbij’

  Nieuwsflits

Rick Hartingsveld is student Deltamanagement aan de HZ. Hij is bezig aan zijn afstudeeronderzoek bij de Provincie Zeeland, een onderzoek naar burgerparticipatie in klimaatadaptatie – aanpassing aan klimaatverandering - in onze provincie. Hij heeft een enquête uitgezet om er achter te komen wat de bewustwording in klimaatadeptatie is onder de Zeeuwen. En nu heeft hij uw hulp nodig!

door Harmke Kik

ZEELAND - Rick: “Door de huidige omstandigheden ben ik helaas gedwongen om alles online te doen, dus ook het benaderen van mensen. De sociale media worden nu eenmaal minder gebruikt door de oudere generatie. Hierdoor dreigt deze leeftijdsgroep onder gerepresenteerd te zijn in mijn onderzoek. Het is de bedoeling dat mijn enquête zo vaak mogelijk wordt ingevuld om een zo representatief beeld te kunnen schetsen. Via dit artikel hoop ik ook de senioren van de samenleving te kunnen bereiken.”

Onderzoeksdoel

Rick wil er met zijn onderzoek achter komen wat de huidige stand van zaken is op het gebied van bewustwording en participatie van de Zeeuwse inwoner rondom Klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is het aanpassen van de ruimtelijke omgeving om weerbaarheid tegen het veranderende klimaat en de bijkomende effecten (wateroverlast, hitte en droogte) te vergroten.

Waarom dit onderwerp?

Rick: “Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat de Provincie bezig is met een klimaat adaptatie strategie voor Zeeland waarin communicatie en bewustwording bij de burger een onderdeel is. Met de uitkomst van mijn onderzoek wil ik graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van deze strategie. Verder vind ik het zelf heel belangrijk dat de inwoners van Zeeland een goed beeld hebben van het veranderende klimaat, wat dit voor hen betekent en hoe ze zichzelf weerbaarder kunnen maken hiertegen. Want zolang burgers hier zelf geen beeld bij hebben, zal het draagvlak voor zulke projecten in Zeeland minder groot zijn. Het ultieme doel: een klimaatbestendige Zeeuwse samenleving. En dat begint bij de kleinste dingen, zoals je eigen tuin vergroenen.”

Voorspoedig

“Tot nu toe verloopt mijn onderzoek voorspoedig”, vertelt Rick. “Ik heb al redelijk wat antwoorden mogen ontvangen op mijn enquête, maar nog lang niet genoeg. Het thuiswerken staat me soms behoorlijk tegen, maar dat is even niet anders. Toch blijf ik mezelf motiveren voor deze laatste loodjes, ik ben namelijk bijna afgestudeerd!”

Verwachtingen

We zijn benieuwd wat hij verwacht van de uitkomst van zijn onderzoek en vragen het hem. Rick: “Ik verwacht dat het beeld van mensen bij het veranderende klimaat, en wat ze hier zelf tegen kunnen doen, nog niet voldoet aan de mate waarin wij onze samenleving dienen aan te passen. De tijd van achterover leunen en afwachten is voorbij. Als wij over dertig jaar nog droge voeten willen houden en aangename temperaturen in de zomer, zal iedereen nu maatregelen moeten gaan treffen. Ik hoop dat mijn onderzoek een bijdrage kan leveren aan de aanzet hiertoe.”

Wie Rick en het onderzoek verder wil helpen door de enquête in te vullen, kan terecht op de site van de Provincie Zeeland, www.zeeland.nl bij Energie en Klimaat, onderwerp Aanpak klimaatadaptatie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden