Foto:

Hoofdplaatseweg verkeersveiliger ingericht

  Nieuwsflits

Waterschap Scheldestromen gaat dit jaar het deel van de Hoofdplaatseweg tussen Driewegen en Biervliet, dat binnen de bebouwde kom ligt, herinrichten zodat snelheden omlaag gaan en de verkeersveiligheid verbetert. Daarna draagt het waterschap het weggedeelte over aan de gemeente Terneuzen. 

TERNEUZEN - Dat het beheer en onderhoud van dit weggedeelte binnen de bebouwde kom bij het waterschap ligt, is bijzonder, want het waterschap beheert alleen wegen buiten de bebouwde kom. Daarom hebben de gemeente en het waterschap besloten om dit deel over te dragen. Nadat de weg verkeersveiliger ingericht.

Inspraak

De gemeente Terneuzen wil de weg als een 30 kilometer-zone inrichten zodat die overeenkomt met andere wegen binnen de bebouwde kom. Omdat de gemeente beheerder wordt, wil zij de plannen voor de herinrichting in mei bespreken met omwonenden. Bewoners worden hiervoor uitgenodigd. Eventuele aanpassingen kunnen worden meegenomen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Rijksbijdrage

Het waterschap ontvangt een rijksbijdrage voor dit verkeersveiligheidsproject. De uitvoeringskosten van dit project worden hiermee voor 50 procent gefinancierd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden