Subsidies voor verduurzaming van Zeeuwse cultuureducatie


FOTO: MartijnFincke-Fotografie
FOTO: MartijnFincke-Fotografie (Foto: MartijnFincke-Fotografie)

Subsidies voor verduurzaming van Zeeuwse cultuureducatie

  Nieuwsflits

Cultuurkwadraat, het Zeeuwse kennisplatform voor cultuureducatie, heeft een subsidie van 1,2 miljoen toegekend gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) voor een derde periode van vier jaar ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CmK3). Dit bedrag wordt binnen Zeeland verdubbeld door matching vanuit de Provincie en de Zeeuwse gemeenten.

ZEELAND - In het projectplan ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor verwondering’ licht Cultuurkwadraat toe wat in Zeeland de komende vier jaar gaat gebeuren op het gebied van verduurzaming en verankering van cultuureducatie. Het FCP noemt het een gedegen projectplan en een nauwkeurig uiteengezet programma voor 2021-2024 dat aansluit op de behoefte van het onderwijs en het culturele veld. ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor verwondering’ noemt het vergroten van de deskundigheid en het enthousiasmeren van iedereen die cultuuronderwijs verzorgt als de belangrijkste speerpunten. Ook komt er meer samenwerking tussen scholen en hun culturele omgeving, tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en tussen primair en voortgezet onderwijs. Zowel het onderwijs als het culturele veld hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het programma.

Zeeland-breed

De uitvoering van het programma vindt plaats in drie regio's: KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren en de combi Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen / Toonbeeld. Op 25 februari verzorgt Cultuurkwadraat de Tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs. Hiermee wordt de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 afgesloten en gaat de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 van start.

Anita Pijpelink, gedeputeerde voor cultuur, is blij met de toegekende subsidie vanuit het FCP: “Kunst en cultuur verwondert, verbaast en voert je mee naar nieuwe inzichten. Het leidt naar innovatie en doet je dromen! We hebben in onze provincie een enorm divers cultureel aanbod. Het is fijn dat steeds meer kinderen dat ervaren. Met CmK3 zorgen we voor steeds meer slagkracht en professionaliteit. Als je leerkrachten ondersteunt en zorgt voor een doorlopende leerlijn, verhoogt dat de kwaliteit van het cultuuronderwijs", laat ze weten.

CmK

Er zijn al twee projectperiodes Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van vier jaar geweest en in die periodes is veel moois tot stand gekomen: 130 Zeeuwse scholen doen al mee aan CmK.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden