De tellingen kunnen uitgevoerd worden in eigen dorp. Foto Sovon
De tellingen kunnen uitgevoerd worden in eigen dorp. Foto Sovon (Foto: Sovon)

Presentatie over MUS in Oostburg: snel aanmelden!

OOSTBURG - Lijkt het je leuk om wat meer te weten over stadsvogels en deze driemaal per jaar te tellen, dan heb je binnenkort hiervoor de mogelijkheid. De vogelwerkgroep van natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje houdt op maandag 18 maart van 19.30 tot 22.00 uur in samenwerking met Sovon een MUS-presentatie in het clubgebouw van de vereniging aan de Philipsweg 9a in Oostburg.
MUS staat voor (Meetnet Urbane Soorten).

Jan Schoppers (Sovon) verzorgt de presentatie. Ook niet-leden van de vogelwerkgroep zijn bijzonder welkom op deze avond. Let op: indien u interesse hebt om deze infoavond bij te wonen laat het dan per omgaande weten. Aanmelden kan tot en met donderdag 28 februari aanstaande per mail via duburck@zeelandnet.nl.

Achteruitgang

Het CBS meldde vorig jaar dat dertien van de twintig stadsvogelsoorten in aantal zijn afgenomen. Sovon is in samenwerking met Vogelbescherming MUS in 2007 gestart. Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemene stadsvogels zoals de huismus, gierzwaluw, koolmees en merel. MUS is door de opzet een eenvoudige weinig tijd kostende telmethode. Op acht tot twaalf telpunten worden alle vogels geteld binnen vijf minuten per punt en dat drie keer in het voorjaar tussen april en half juli. Per telling ben je dus maximaal twee uur kwijt. Belangrijk
is dat je ongeveer dertig tot veertig soorten kunt herkennen. MUS is ook geschikt voorminder ervaren tellers. Na een avond theorie door een ervaren medewerker van Sovon volgt een praktijkles onder leiding van een ervaren MUS-teller. De telling kan uitgevoerd worden in eigen dorp, dus kort bij huis.

Inhoud avond

Tijdens de avond komen het doel, telmethode, soorten, de dikwijls verrassende resultaten (tot en met 2018), gebruiksmogelijkheden en de ervaringen van tellers langs. Ook de invoer in het veld met Avimap en de MUS-cursus worden behandeld. Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom.

Meer berichten