Logo zva.nu


Jacob van Berkel, lector Duurzame Energie in de Delta.
Jacob van Berkel, lector Duurzame Energie in de Delta. (Foto: PR Jacob van Berkel)

Lezingavond Rotary Hulst over energietransitie en uitdagingen voor Zeeland

HULST - Jacob van Berkel, lector Duurzame Energie in de Delta aan de HZ University of Applied Sciences, verzorgt donderdag 14 februari om 18.00 uur in de Stadstuyn, Steenstraat 20 in Hulst een lezing over de energietransitie en de uitdagingen waar Zeeland voor staat. De lezingavond gaat uit  Rotary Hulst. Entreekaarten voor niet-leden kosten 25  euro,  dit is inclusief een diner. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via rotaryhulst@zeelandnet.nl.

Na een bijeenkomst over afval en één over plastic is dit een derde themabijeenkomst over duurzaamheid van Rotary Hulst onder het voorzitterschap van Cor Sponselee.  "We lezen elke dag in de krant over klimaatverandering, energietransitie, Nederland van het gas af, CO2 uitstoot et cetera. Iedereen heeft er wel een mening over windmolens en zonnepanelen. Hoog tijd om fabels en feiten te onderscheiden. En ons te verdiepen in de toekomstige veranderingen in ons landschap ", aldus Cor Sponselee. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Pascal Elegeert, werkzaam bij Switch.

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer de Klimaatwet aangenomen, die een besparing  voorschrijft van 49% aan CO2 uitstoot in 2030. Maar aan de zogenaamde Klimaattafels is nog geen sprake van consensus over wie de belangrijkste besparing voor zijn rekening neemt. Wie draagt de zwaarste lasten en wie betaalt de rekening? Ook in internationaal verband is geen akkoord over een algehele CO2 heffing die industrie en bedrijven dwingen tot innovatie ten gunste van het klimaat.

Gastspreker Jacob van Berkel doceert aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen en is daarnaast ook actief als onderzoeker, adviseur van overheden en lid van de Zeeuwse klimaat sub-tafel Energie uit Water. Naast zijn aanstelling als lector heeft Jacob een eigen bedrijf, Entry Technology, waarin de focus ligt op duurzame energie. Van Berkel is tevens uitvinder. Hij heeft elf octrooien op het gebied van zonne-energie, energieopslag en waterkracht op zijn naam staan. 
In zijn lezing biedt Jacob van Berkel de aanwezigen een doorkijk in onze toekomstige energievraag en –opwekking.

Meer berichten