De ZeelandPas gaat  in de huidige vorm verdwijnen. Foto VVV Zeeland
De ZeelandPas gaat in de huidige vorm verdwijnen. Foto VVV Zeeland

Einde ZeelandPas: online app in plaats van pas

MIDDELBURG - De ZeelandPas, de pas die sinds 2014 gasten en inwoners vele voordelen en toeristisch vervoer in Zeeland biedt, wordt na afl oop van het huidige pasjaar niet gecontinueerd. De reden

hiervoor is dat het product in huidige vorm niet rendabel is. Er komt een nieuwe online vorm.

Pashouders die een ZeelandPas hebben zullen hun pas gewoon tot 1 maart 2019 kunnen gebruiken bij de acceptanten.
De ZeelandPas was in de afgelopen jaren een belangrijk instrument van de toeristische sector. Ze bood niet alleen voordeel bij tal van attracties, ook qua vervoer was de pas een uitkomst. Directeur Erik

van den Dobbelsteen van VVV Zeeland: "Ondanks de vele kansen die we zien in de ZeelandPas is in huidige vorm geen rendabele voortzetting mogelijk. Een omslag naar online en smartphone

zien we als dé manier om er in de toekomst mee verder te gaan."

Een omslag naar een app moet ervoor zorgen dat het product makkelijker bereikbaar wordt voor de consument. Een verbreding past bij de behoefte van gasten en inwoners, zo wordt geconstateerd.

Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar andere beleidsterreinen, zoals cultuur en het parkeren. De doorontwikkeling moet voortkomen uit een samenwerking met Economische

Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van HZ University of Applied Sciences), de provincie en de dertien Zeeuwse gemeenten.

Het huidige pasjaar van de ZeelandPas loopt nog tot 1 maart 2019. Wie in het bezit is van een geldige ZeelandPas kan die tot bovengenoemde datum blijven gebruiken.

Meer berichten