Het gebouw van Waterschap Scheldestromen in Terneuzen.
Het gebouw van Waterschap Scheldestromen in Terneuzen. Foto: GOOGLE STREETVIEW

Waterschap presenteert begroting voor 2024

Algemeen

Redactie

Regio - Het waterschap presenteert binnenkort de begroting voor 2024. Volgend jaar investeert het waterschap netto bijna 51,5 miljoen euro in een veiliger en leefbaarder Zeeland.

Als gevolg van subsidies van het Rijk en andere partijen komt daar een bedrag van ruim 43 miljoen euro bovenop. Hiermee wordt in 2024 in totaal 94,6 miljoen euro geïnvesteerd. Tegelijkertijd is de inflatie nog steeds hoog en wil het waterschap de Zeeuwse burger niet op kosten jagen. De stijging van de waterschapslasten blijft beperkt tot 6% in 2024. 

Investeringen
Voorbeelden van investeringen zijn de dijkversterkingsprojecten Hansweert en Sint-Annaland (43,8 miljoen euro). Daarnaast wordt er 29,8 miljoen euro uitgetrokken voor lopende investeringsprojecten, zoals gemaal De Poel en het aan te leggen vrij liggende fietspad aan de Roterijdijk (Dreischor). Ook wordt er 20,9 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe projecten, zoals het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en wegreconstructies, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de renovatie van rioolgemalen en persleidingen.

Burger ontzien
Portefeuillehouder Financiën, Carla Michielsen: “Dit is de eerste begroting van het nieuwe dagelijks bestuur. Bij het opstellen daarvan wilden we de burger zoveel mogelijk ontzien. Tegelijkertijd willen we onze dijken, wegen, rioolwaterzuiveringen en andere objecten in goede staat houden.”

Om toekomstige tariefstijgingen van de waterschapsbelastingen te matigen is het waterschap voorzichtig begonnen om de financiële reserves in te zetten.
Een ander punt van aandacht is de toekomstige financiering van de dijkversterkingsprojecten. Deze zijn voor de veiligheid van alle Zeeuwen noodzakelijk.
Gezien de grote lengte aan primaire waterkeringen en het geringe inwoneraantal van Zeeland, legt dit een onevenredig hoge druk op de tarieven van de waterschapsbelastingen.

Afbeelding
Scalda en Zeeuwse bibliotheken versterken leesmotivatie 10 uur geleden
Afbeelding
Lichtwandeling in Aardenburg 1 dec., 14:04
Afbeelding
Schrijven tegen onrecht 1 dec., 11:09
Afbeelding
Levende adventskalender Axel 30 nov., 16:41
Afbeelding
Weekendlang schaatsplezier in Clinge 30 nov., 10:00
Afbeelding
MADOCKE reikt prijs uit tijdens quizavond 29 nov., 13:11
Afbeelding
KNVB zet in op begeleiding jeugdtrainers 29 nov., 12:52
Afbeelding
Cadzand heeft eindelijk een indoor Padelbaan 29 nov., 12:44
Afbeelding
Hoeden in Groede: the Red Hats society komt eraan 29 nov., 12:31
Afbeelding
Dé kans om muziek te gaan maken 29 nov., 12:00