Een feestelijk moment voor groot en klein. (Foto: Petra Kasteleijn/studio ArteP)
Een feestelijk moment voor groot en klein. (Foto: Petra Kasteleijn/studio ArteP) studio ArteP

Eerste steen Kindcentrum De Steiger

Algemeen

Redactie

Terneuzen - In het tweede kwartaal van 2023 startte bouwbedrijf Schrijver met de bouw van Integraal Kindcentrum (IKC) de Steiger in de Rivierenbuurt in Terneuzen. Op 14 september was de eerste steenlegging door alle kinderen, leerkrachten, medewerkers en bestuurders van basisschool de Steiger, onderwijsorganisatie Elevantio, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Terneuzen.

Ronald Audenaerd, directeur basisschool de Steiger: “De eerste steenlegging, wat een feestelijk moment! We kijken samen met onze leerlingen uit naar de ingebruikname van ons nieuwe gebouw. Een kindcentrum, waarin we samen met Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen inhoud kunnen geven aan toekomstgericht en inclusief onderwijs en opvang.” Marjolijn van den Berg, unitmanager bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen: “Een mooie nieuwe plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien. Het nieuwe gebouw geeft ons nog meer ruimte om als één team te werken. Nog een klein jaar en dan is het zo ver. We kunnen niet wachten.” Wethouder Sonja Suij (Onderwijs): “Fijn dat de bouw van het kindcentrum voorspoedig verloopt en dat we deze mijlpaal samen met alle betrokken partijen kunnen vieren. Nog even en dan staat er een gebouw dat voldoet aan de wensen van alle partijen en de eisen van deze tijd voor modern en vernieuwend onderwijs en opvang. Ik ben trots dat we dit traject samen constructief doorlopen om te komen tot dit mooie centrum.” 

Parkachtige omgeving
Basisschool De Steiger en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen (kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang) nemen als alles volgens planning verloopt in de zomervakantie van 2024 hun intrek in het nieuwe kindcentrum voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het centrum wordt een paviljoen in een parkachtige omgeving. Na de realisatie van de nieuwbouw starten we met de voorbereidingen voor de sloop van de huidige schoolgebouwen en het Rivierenhuis. De vrijgekomen ruimtes worden omgevormd tot een fraai groen park. Dit park vormt, samen met het park aan de andere kant van de Sloelaan, een groene verbinding tot aan de Otheense kreek. Hierin kunnen de kinderen, maar ook zeker de buurtbewoners, aangenaam vertoeven. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp en de aanbesteding van de parkomgeving. Een exacte planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend.


De gemeente investeert 5,7 miljoen euro in de nieuwe onderwijshuisvesting. In totaal heeft het IKC (school en opvang) straks een oppervlakte van circa 2700 m2. De bestaande gymzaal wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Het gebouw wordt energieneutraal met extra kwaliteiten ENG+. Hiermee wordt een toekomstbestendig en duurzaam gebouw gerealiseerd met een zo klein mogelijke CO2-footprint.

Afbeelding
Collecte 7 uur geleden
Afbeelding
Ondernemersavond over Cybercrime 8 uur geleden
Afbeelding
Feestelijke viering 50 jaar Aardenburg-Bedevaartstad 23 sep., 13:11
Afbeelding
Expositie ter ere van Roeland van der Kley 23 sep., 11:34
Afbeelding
Van BO2 naar FESTIBO 22 sep., 11:07
Afbeelding
Weekenddienst tandartsen gewijzigd 21 sep., 17:00
Afbeelding
Dansvoorstelling met live muziek Zeeuws Orkest 21 sep., 11:28
Afbeelding
Wandelen of wielerweek; bewegen is goed 21 sep., 11:17
Afbeelding
Gratis excursie naar het Verklikkerstrand 20 sep., 11:21
Afbeelding
Hyperbare zuurstof als therapie bij patiënten met klachten na Corona 20 sep., 11:04