Afbeelding
PR

Schuldhulpmaatje krap in mankracht

Algemeen

Bianca Abrahamse | Artext

ZEEUWS-VLAANDEREN - Schuldhulpmaatje zit krap als het gaat om mankracht. De stichting heeft werkgroepen door heel Zeeuws-Vlaanderen en is dringend op zoek naar vrijwilligers. De organisatie is actief door heel Zeeuws-Vlaanderen en ‘helpt ontzorgen bij geldzorgen’. Alex Eggermont van Schuldhulpmaatje Hulst benadrukt: “Nee, we nemen geen zak geld mee om het direct op te lossen! Onze vrijwilligers noemen wij maatjes. Zij komen naast je staan. Samen kijken we naar de mogelijkheden. We zetten inkomsten en uitgaven in een duidelijk overzicht en samen kijken we naar oplossingen. We zetten het netwerk van de maatjes in.”

Samenwerking
Schuldhulpmaatje werkt samen met veel lokale organisaties, zoals Caritas en de diaconie van de kerken PKN en GKN, maar ook de maatschappelijke organisaties van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de beleidsambtenaren.

Alex: “De maatjes nemen samen met je contact op met de schuldeisers. We kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden. Het maatje staat je steeds bij en zorgt dat je zelfredzaam wordt. De maatjes hebben een speciale training gehad en krijgen elk jaar weer nieuwe trainingen om bij te blijven. Zo kunnen ze zo goed mogelijk op alle situaties reageren en op de juiste manier handelen.” 

Behoefte is groot
Schuldhulpmaatje is in 151 gemeentes in Nederland actief, met meer dan drieduizend vrijwilligers die zich inzetten. Zij zijn een budgetcoach voor mensen die niet zelfreddend zijn en helpen bij de administratie. In het voorbije jaar kregen meer dan 9600 mensen hulp van een maatje. Samen besteedden alle maatjes er meer dan 381 duizend uren aan. Nog eens 25 duizend mensen kregen preventieve hulp online. De behoefte aan hulp bij geldzorgen is groot. “Bij 62 procent van de mensen die hulp nodig hebben, is het nog niet bekend dat Schuldhulpmaatje er is.”

Vrijwilligers nodig
Er zijn nog veel meer vrijwilligers nodig om Schuldhulpmaatje ook in Zeeuws-Vlaanderen goed van de grond te krijgen. Alex: “We zoeken vooral bestuursleden, en vrijwilligers met name voor werkgroepen in de gemeenten Sluis en Terneuzen. Er zijn coördinatoren, maatjes en leden van de werkgroep nodig. Van daaruit kan weer iemand deelnemen aan het algemeen bestuur.”

Ideaal
Elke vrijwilliger heeft hetzelfde ideaal: mensen helpen. “Een maatje doet dit één op één met de hulpvrager. Een coördinator krijgt alle hulpvragen binnen en koppelt ze aan een maatje. De bestuursleden ondersteunen de lokale werkgroep en er is één algemeen bestuur.” Schuldhulpmaatje hoort onder de overkoepelende stichting Samen voor Zeeuws-Vlaanderen. Daaronder vallen naast Schuldhulpmaatje Hulst ook Schuldhulpmaatje Terneuzen, Schuldhulpmaatje Sluis en Energiebank Hulst, Energiebank Sluis en in Hulst Duurzame maatjes.

Schuldhulpmaatje zit te springen om nieuwe vrijwilligers. Vooral in Sluis en Terneuzen zijn hard mensen nodig, waaronder maatjes. Ook zijn er vrijwilligersvacatures voor alle bestuursfuncties, zoals voorzitter en secretaris. De financiën worden geregeld door één overkoepelende penningmeester.

Iets voor jou? Reageer meteen: samenvoorzv@gmail.com.

Afbeelding
Collecte 4 uur geleden
Afbeelding
Ondernemersavond over Cybercrime 6 uur geleden
Afbeelding
Feestelijke viering 50 jaar Aardenburg-Bedevaartstad 23 sep., 13:11
Afbeelding
Expositie ter ere van Roeland van der Kley 23 sep., 11:34
Afbeelding
Van BO2 naar FESTIBO 22 sep., 11:07
Afbeelding
Weekenddienst tandartsen gewijzigd 21 sep., 17:00
Afbeelding
Dansvoorstelling met live muziek Zeeuws Orkest 21 sep., 11:28
Afbeelding
Wandelen of wielerweek; bewegen is goed 21 sep., 11:17
Afbeelding
Gratis excursie naar het Verklikkerstrand 20 sep., 11:21
Afbeelding
Hyperbare zuurstof als therapie bij patiënten met klachten na Corona 20 sep., 11:04