'Ringrijden als een zondig vermaak'

In 1913 bestond de Middelburgsche Courant uit zes pagina's, zonder foto's, verdeeld over vijf kolommen. Een los exemplaar kostte 5 cent; voor een kwartaal betaalde je net zoveel als nu voor een losse krant.

MIDDELBURG - De journalist van het hoofdartikel in de Middelburgsche Courant van 15 september 1913 reageert op een artikel van de heer Polderman uit Nieuw en Sint Joosland in het kerkelijk weekblad 'Nieuwe Zondagsbode'. Polderman betreurt de opstelling van de Middelburgse predikant de Visser omdat deze het ringrijden als 'zondig vermaak' betitelt.

Het gaat de auteur niet om het feit dat in het verleden vaker predikanten opriepen het ringrijden te verbieden. Nee, het gaat om de manier waarop de dominee zijn persoonlijke mening verwoordt. Zo citeert de schrijver persoonlijke waarnemingen van de Visser tijdens het bezoek van de Koningin op 30 augustus op het Abdijplein waar op dat moment het ringrijden plaatsvond: "We vonden het niet verheffend en zien onze flinke jonge mannen 'van buiten' liever in andere gedaante, dan hangend op een ongezadeld paard, uitstootend geluiden, die ons heel gemakkelijk in den waan brachten, dat we in de binnenlanden van Afrika waren." En even verderop: "hadden die dominees wel zoo groot ongelijk?" (...)

Lees het volledige artikel deze week in De Faam!


 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden