De Vogelwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje gaat zaterdag 11 januari weer op pad voor de jaarlijkse slaapplaatstelling van ganzen.
De Vogelwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje gaat zaterdag 11 januari weer op pad voor de jaarlijkse slaapplaatstelling van ganzen. (Foto: PR)

Ganzen tellen...

NUMMER EEN - De Vogelwerkgroep van de West Zeeuws Vlaamse Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje gaat zaterdag 11 januari weer op pad voor de jaarlijkse slaapplaatstelling van ganzen.

Het is altijd weer een spectaculair gezicht wanneer de ganzen in grote groepen hun slaapplaats vanaf de 'Hooge platen' verlaten op zoek naar hun foerageergebieden in de achterliggende polders. De meeste ganzen vliegen uit tussen een half uur voor en een half uur na zonsopkomst. Ganzen slapen het liefst gezamenlijk op rustig en open water of op een eiland. Als je als gans in een grote groep zit, ben je veiliger. De kans dat een roofvijand tijdig wordt opgemerkt is namelijk veel groter. Een andere reden is dat er op slaapplaatsen informatie kan worden uitgewisseld over goede foerageergebieden. Vanaf een slaapplaats kun je gemakkelijk fitte soortgenoten volgen die goede voedselplekken weten te vinden. Bij strenge vorst kan het ook nog eens voordelig zijn om dicht naast elkaar te slapen. Brandganzen kunnen dan bijvoorbeeld heel compacte groepen vormen. Zodoende blijven de meeste vogels uit de wind en treedt er minder warmteverlies op.

Slaapplaatsenproject van Sovon

De slaapplaatstellingen voor het slaapplaatsenproject van Sovon levert een goed beeld op van de aantallen en verspreiding. Ganzen staan volop in de belangstelling, mede door problemen die ontstaan door de groeiende aantallen. Sovon vindt het belangrijk dat feiten en kennis de basis vormen voor discussies en beleid. Met landelijke telgegevens, kennis van zaken en gerichte onderzoeksprojecten draagt Sovon bij aan de onderbouwing van een verantwoord ganzenbeleid in Nederland.

Er wordt rond 07.30 uur verzameld bij het gemaal van Nummer Een. Een verrekijker en warme kleding worden aanbevolen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden