Zeeuws-Vlaanderen is één vande bolwerken in Nederland waar de steenuil nog in redelijk aantal voorkomt.
Zeeuws-Vlaanderen is één vande bolwerken in Nederland waar de steenuil nog in redelijk aantal voorkomt. Foto: wikipedia

Zesde steenuiltelling door heel Zeeuws-Vlaanderen

Algemeen

REGIO - De natuurbeschermingsverenigingen ’t Duumpje en de Steltkluut tellen om de 4 jaar steenuilen in Zeeuws-Vlaanderen. In 2019 zijn de steenuilen voor het laatst geteld. Zeeuws-Vlaanderen is één van de bolwerken in Nederland waar de steenuil nog in redelijk aantal voorkomt. Uit de laatste telling in 2019 is gebleken dat in Zeeuws-Vlaanderen nog zo’n kleine 300 broedparen gevestigd zijn. Dit was een forse afname ten opzichte van de periode daarvoor. 

Door regelmatig de steenuilen te tellen krijgen we een goed beeld van het aantal steenuilen dat in Zeeuws-Vlaanderen gevestigd is en kunnen we gerichte maatregelen treffen op de locaties waar we een afname constateren. Komend voorjaar zal het onderzoek voor de zesde maal uitgevoerd worden. Het doel van het onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van de steenuil en na te gaan of de populatie stabiel is. De resultaten van dit onderzoek worden o.a. gebruikt om de steenuil nog beter te kunnen beschermen en een afname voor te zijn. De steenuiltelling wordt uitgevoerd door circa 25 vrijwilligers van de natuurbeschermingsverenigingen ’t Duumpje en de Steltkluut. 

De telling vindt plaats van begin februari tot en met half april. De telling wordt uitgevoerd door middel van het afspelen van de lokroep van de steenuil op locaties waar steenuilen kunnen voorkomen. Omdat de steenuil een nachtvogel is vinden de tellingen plaats in het donker omdat de steenuil dan actief is. De meeste steenuilen komen voor in het buitengebied in de buurt van boerderijen, oude fruitboomgaarden en knotbomen. De meeste tellers verplaatsen zich met een auto. Op geschikte locaties wordt de roep van de steenuil afgespeeld. Dit kan midden in de polder zijn maar ook in de nabijheid van boerenerven of woningen. Het geluid dat hierbij vrijkomt kan aanzienlijk zijn waar honden op kunnen reageren. Mocht u in de periode februari t/m april personen in stilstaande auto’s of personen te voet of met de fiets op of langs de polderwegen zien staan en gelijktijdig het geluid van de steenuil horen dan zijn hier wellicht vrijwilligers op zoek naar steenuilen. Ga gerust een praatje maken met de vrijwilligers. Zij zijn bereid uw vragen te beantwoorden en toe te lichten waar ze mee bezig zijn. 

Voor nadere informatie over de steenuiltelling of het melden van een steenuil kunt u contact opnemen via birdtree@zeelandnet.nl

Afbeelding
Lezing over ons landschap 4 uur geleden
Afbeelding
Zeeland is als eerste gecertificeerd 19 mrt., 07:00
Afbeelding
Wondere waterwereld door de ogen van Wim Hofman 18 mrt., 15:00
Afbeelding
18e Zeeuws-Vlaams dictee 18 mrt., 07:00
Afbeelding
Erfgoedvrijwilligers in de schijnwerpers 17 mrt., 16:00
Afbeelding
Vierkant water - Leen van Duivendijk 17 mrt., 15:00
Afbeelding
Friends of Folk in De veste 17 mrt., 07:00
Afbeelding
ArtBooster 3.1 16 mrt., 21:00
Afbeelding
Vele nieuwe mentoren maken het leven mooier 16 mrt., 15:00
Afbeelding
Benefiet Oekraïne 16 mrt., 07:00