Logo zva.nu


Foto: Paul van Tongeren

Lezing over kloof tussen politiek en burger

TERNEUZEN - Aanstaand denker des vaderlands Paul van Tongeren verzorgt 22 februari een lezing in Porgy en Bess Terneuzen.

Er wordt al jaren gesproken over een groeiende “kloof tussen politiek en burger”. Van Tongeren vermoed dat die formulering zelf ook een symptoom is van het probleem dat speelt: politici spreken zelf niet of nauwelijks meer over en tot burgers, maar ze hebben het over “de mensen in het land”. Burger ben je echter alleen voor zover je je op het niveau van de gemeenschap kunt verplaatsen, als je de dingen die je belangrijk acht kunt zien in het licht van wat goed is voor de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt.

Onderscheiden

Dat stelt eisen aan “de mensen in het land”; zij moeten burgers worden. Maar het stelt op de eerste plaats eisen aan politici en politieke partijen. Zij dienen zich te onderscheiden van lobbyisten voor particuliere belangen; ze moeten kiezers verzamelen achter hun ideeën voor het gemeenschappelijke goed, in plaats van hun ideeën te ontlenen aan de belangen van de kiezers die ze kunnen verleiden. In deze lezing zal het gaan over deze stelling en over wat zij impliceert voor zaken als problemen met burgerparticipatie en het kwijnende vertrouwen in de politiek.

Denker des Vaderlands 

Paul van Tongeren werd geboren in Deventer in 1950. Hij studeerde theologie in Utrecht en filosofie in Leuven, waar hij ook promoveerde op een proefschrift over Nietzsches moraalkritiek. Hij was bijzonder hoogleraar wijsbegeerte namens de Radboud Stichting aan de Universiteit Leiden (1985-1991), gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (1988-2015) en buitengewoon hoogleraar ethiek aan de KU Leuven (België) en tevens als geassocieerd onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika) (2002-2016). Zijn wetenschappelijk werk is in vele talen vertaald en heeft twee kernpunten: enerzijds de filosofie van Nietzsche en anderzijds de wijsgerige ethiek, met een voorliefde voor de klassieke traditie van de deugdethiek. Zijn Nederlandstalige boeken zijn gericht op een breder publiek en bereiken hoge oplages. Ook maakte hij drie luisterboeken met colleges (over ethische theorieën, over Aristoteles en over Nietzsche). In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en oorspronkelijkste Nederlandstalige filosofieboek. Hij schrijft columns voor Filosofie Magazine en is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van het dagblad Trouw. Vanaf april 2021 is hij voor 2 jaar benoemd als Denker des Vaderlands.

De lezing begint om 19.30 uur. Kaarten kunnen worden verkregen via de website van Porgy en Bess

Meer berichten