Logo zva.nu


Foto: Ria Brasser

Fase 2 dijkbewaking

TERNEUZEN - Waterschap Scheldestromen bereid in verband met het verwachte hoog water fase 2 van het maatregelplan hoogwater voor. Vanmiddag rond 13.30 uur wordt een waterstand van + NAP 3,73 meter verwacht bij Vlissingen. Ook bij Terneuzen worden hoge waterstanden verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van vloed en de storm Corrie die tot harde wind en zware windstoten zal leiden.

Het waterschap beschikt over een maatregelplan hoogwater. Dit treedt in werking vanaf een voorspelde waterstand van + NAP 3,30 meter bij Vlissingen. Vanaf een verwachte waterstand van + NAP 3,70 meter treedt fase 2 ‘dijkbewaking’ in werking. Dit betekent dat buitendijkse wegen (Panoramaweg in Breskens en Westkapelle) worden afgesloten evenals strandovergangen en coupures in de primaire waterkering. Uit voorzorg zal morgenochtend rond
10.00 uur ook het fietspad bij Kruishoofd (Nieuwvliet) worden gesloten. Ook worden de waterstanden voortdurend gemonitord. Op schadegevoelige plaatsen worden de dijken bewaakt.

Naar verwachting treedt fase 2 vandaag om 10.00 uur in werking. Rond 13.30 uur wordt het hoogste waterpeil verwacht en rond 16.30 uur zal het hoge waterpeil weer gedaald zijn.

Meer berichten