Logo zva.nu


<p>Een ontmoeting met een van de overwinterende buizerds of een Sperwer of Havik is niet uitgesloten.</p>

Een ontmoeting met een van de overwinterende buizerds of een Sperwer of Havik is niet uitgesloten.

Een winterse excursie door de Vlaamse Zwinduinen

CADZAND - Tijdens een geleide natuurwandeling op zondag 23 januari maken de deelnemers onder leiding van een natuurgids een uitgebreide tocht dwars door de verschillende duinbiotopen van de Zwinduinen.

In het duinstruweel van de buitenduinen kijken ze uit naar eventuele overwinterende Kramsvogels, Koperwieken en Spreeuwen. Maar ook gemengde groepjes mezen trekken nu door de duinen op zoek naar allerhande eetbaars verborgen achter schors. 

Watervogels

Aan de grotere duinplassen zitten wellicht eendachtigen als Kuifeend, Smient, Slobeend of Wintertaling en reigerachtigen zoals Blauwe reiger en eventueel Kleine zilverreiger. In de duinweiden zijn soms ook groepen Brandgans aanwezig. Vooral bij wat mooier weer en niet te veel wind zoals ook voorspeld voor dit weekend, is ook een ontmoeting met één van de overwinterende buizerds of een Sperwer of Havik niet uitgesloten. 

Overwinteraars

In de schrale buitenduingraslanden groeien korstmossen en enkele stuifzwammen, zoals Gesteelde stuifbal of de restanten van Ruitjesbovist. Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van wandeling is er kans deze schuwe vogels met verborgen leefwijze te zien uitvliegen, wellicht is er dan zelfs een jagende Bos- of Ransuil, die net z’n dagschuilplaats verlaten heeft.

Meedoen

De wandeling vertrekt om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute. Voorinschrijving uiterlijk zondag voor 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Laarzen zijn noodzakelijk voor deze wandeling. Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Mondmasker bij hebben. De gids is Patrick Demaecker. Deelname is gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis.

Meer berichten