Logo zva.nu


Foto:

Salaris erbij voor loodsen

REGIO - In de nieuwe cao voor de medewerkers van het Loodswezen is een minimale salarisstijging van 4,75 procent afgesproken. Vanaf 1 januari 2022 krijgen de 450 medewerkers er 2,22 procent  bij en op 1 januari 2023 is er een bodem afgesproken van 2,5 procent  meer loon. Marcelle Buitendam, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Dat is het minimale, want als de gemiddelde loonstijging hoger is, dan geldt dat hogere percentage.’

De vakbonden en werkgever gaan daarover in november van dit jaar met elkaar om tafel zitten. Buitendam: ‘Het is een set afspraken geworden waarin we tot het uiterste zijn gegaan. Onze looneisen en het bod van de werkgever lagen in het begin flink uit elkaar.’

Salarisgebouw

Naast de structurele salarisverhogingen worden per 1 juli 2022 ook alle tredes in de salarisschalen opgehoogd met 30 euro bruto. Buitendam: ‘Zo gaan de werknemers in de laagste salarisschalen er procentueel het meest op vooruit.’

Overige afspraken

De thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag blijft gehandhaafd en daarnaast komt er 500 euro per werknemer per 5 jaar, beschikbaar voor het in stand houden of inrichten van een thuiswerkplek. Tot slot krijgen de werknemers op 1 januari 2023 een eenmalige uitkering van 250 euro bruto. Werknemers die in deeltijd werken ontvangen deze naar rato van het dienstverband.

Cao Loodswezen

De cao Loodswezen gaat in op 1 januari 2022 en heeft een looptijd van 2 jaar. De cao geldt voor 450 werknemers. Zij zijn samen met de loodsen verantwoordelijk voor de logistiek en veiligheid in een haven. Ze zorgen ervoor dat zeeschepen de havens zo veilig en efficiënt mogelijk in- en uitvaren. 

Meer berichten