Logo zva.nu


<p>Het Waterschap wil Zeeuwen niet onnodig op kosten jagen en verlaagt daarom het belastingtarief voor de Watersysteemheffing Gebouwd.</p>

Het Waterschap wil Zeeuwen niet onnodig op kosten jagen en verlaagt daarom het belastingtarief voor de Watersysteemheffing Gebouwd.

(Foto: )

Waterschap verlaagt het belastingtarief Gebouwd

REGIO - Het belastingtarief voor de Watersysteemheffing Gebouwd wordt verlaagd van 0,05803% naar 0,05677% van de WOZ-waarde voor de eigenaren van gebouwde objecten.

Portefeuillehouder Financiën, Denis Steijaert: “Als gevolg van de forse stijging van de WOZ-waarden in Zeeland wordt er een hogere belastingopbrengst voorzien. Dit willen we teruggeven aan de burger, zodat deze niet onnodig op kosten wordt gejaagd.”

Het tarief voor de Watersysteemheffing Gebouwd is gebaseerd op een prognose van de waardestijging van onroerende goederen voor het komende jaar. Deze prognose is na en eerste vaststelling nu naar boven bijgesteld. Dit betekent dat als gevolg van de hogere waardestijging van onroerende goederen er ook een hogere belastingopbrengst gerealiseerd wordt, naar verwachting 770.000 euro voor 2022. Het waterschapsbestuur vindt het redelijk dat dit aan de burger teruggegeven wordt.
De Watersysteemheffing Gebouwd is de bijdrage die eigenaren van onroerende goederen als huizen, bedrijfspanden, loodsen, etc. betalen aan de kosten van bescherming tegen wateroverlast. De tariefsverlaging zal naar verwachting op 27 januari a.s. door de algemene vergadering worden vastgesteld.

Meer berichten