Logo zva.nu


Foto: Economic Board Zeeland

Zeeuwse noodoproep aan het kabinet

REGIO - De Economic Board Zeeland heeft een brief met daarin een noodoproep gestuurd aan het kabinet. De Board deed dit omdat die de overtuigd is dat het effect van de corona-maatregelen met meer ruimte en maatwerk groter zal zijn, wij als samenleving het veel beter kunnen volhouden en er een gelijk speelveld ontstaat voor ondernemers in grensregio’s. 

Geachte leden van het kabinet, geachte heer Rutte, 

Allereerst feliciteren wij u met het nieuwe kabinet. We wensen u veel wijsheid toe bij de aanpak van complexe opgaven en uitdagingen waar Nederland voor staat.

 Als regio zien we uit naar een constructieve samenwerking en dragen we graag bij aan passende en duurzame oplossingen die nodig zijn. Met een sterk profiel op water, voedsel en energie en in de positie van grensregio met sterke relaties richting Vlaanderen zien we hier volop kansen liggen. 

De positie van grensregio maakt ook dat we in een specifieke situatie verkeren wat betreft de huidige maatregelen als gevolg van corona. Door de huidige lockdown is het contrast met omliggende landen waar ruimere maatregelen gelden momenteel heel groot. Daardoor zien we veel uitwijkgedrag over de grens heen gaan voor bezoek aan culturele voorzieningen, de horeca of om te gaan winkelen. Op deze manier hebben de geldende maatregelen niet het gewenste effect, lukt het steeds minder om steun te houden voor het handhaven van de maatregelen en vergroot het risico op toename van besmettingen. Bovendien gaat dit ten koste van de ondernemers in de grensregio’s, waarvan inmiddels de reserves ook volledig zijn uitgeput. 

We waarderen de verruiming van de compensatiemaatregelen voor ondernemers die u als kabinet beschikbaar stelt. Dit helpt ondernemers, die opnieuw zwaar getroffen zijn, door deze zware periode heen. Toch zijn er, ondanks de nieuwe compensatie, nog steeds ondernemers die hiervoor niet in aanmerking komen. Het is goed dat het kabinet de breed gesteunde motie van de Tweede Kamer uitwerkt door serieus te gaan kijken hoe binnen de TVL en NOW meer schrijnende gevallen kunnen worden geholpen. We kijken uit naar de toegezegde terugkoppeling. Verder blijkt dat de procedures en uitbetalingen van voorschotten te lang duren.

Inmiddels steken ook weer nieuwe uitdagingen de kop op door de sterk stijgende prijzen van grondstoffen en halffabricaten. Daarbij komt de toenemende krapte op de arbeidsmarkt die nog verder versterkt wordt door uitval van medewerkers die in quarantaine moeten waardoor zorginstellingen, ondernemers en met name ook de productiebedrijven de full-continue ploegen niet meer kunnen vullen. Bedrijven proberen dit zelf op te lossen, maar komen door overregulering in de problemen.

Vanuit dit overzicht aan opgaven en uitdagingen doen we een noodoproep. We vragen u om meer ruimte en regionaal maatwerk in de uitvoering van de geldende coronamaatregelen. We doen dat vanuit de overtuiging dat het effect ervan dan groter zal zijn, de naleving zal vergemakkelijken en het relatieve nadeel voor ondernemers in grensregio’s kan worden beperkt. 

Bij deze oproep doen we eveneens een aanbod. We willen immers als regio ook bijdragen in de aanpak en het oplossen van opgaven en uitdagingen waar Nederland en wij als grensregio voor staan. We willen graag een pilot starten waarin onder voorwaarden meer mogelijk is. We koppelen dat aan een zorgvuldige balans tussen economie en zorg, beter gedrag, regionaal maatwerk, duidelijke protocollen, wederzijds vertrouwen en onderlinge controle en toezicht. In de steunmaatregelen werken de gemeenten al met lastenverlichting, uitstel van betalingen en maatwerk en willen dit ook continueren. 

We vragen u om de genoemde aandachtspunten en vragen in overweging te nemen en op heel korte termijn tot aanpassingen van de huidige maatregelen te komen. We willen als regio graag een rol spelen in de aanpak en vragen u om ruimte te geven voor een pilot waarin meer ruimte en regionaal maatwerk mogelijk is. We zien u reactie hierop graag tegemoet. 

Tot slot wensen we u veel wijsheid en succes bij de complexe overwegingen en aanpak van opgaven en uitdagingen. We zetten ons graag in om daar aan bij te dragen. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief overleg of nadere informatie willen, dan staan we daar uiteraard voor open. 

Met vriendelijke groet, 
Namens Economic Board Zeeland,
Marinus Schroevers, voorzitter

Meer berichten