Logo zva.nu


<p>Om bomen meer groeiruimte te geven, plant het waterschap na het rooien de nieuwe bomen meestal iets verder uit elkaar.&nbsp;</p>

Om bomen meer groeiruimte te geven, plant het waterschap na het rooien de nieuwe bomen meestal iets verder uit elkaar. 

(Foto: Margreet Nagtegaal)

Bomen gerooid en herplant

REGIO - Waterschap Scheldestromen start 12 november met de jaarlijkse werkzaamheden aan bomen en struiken langs waterschapswegen. Dit najaar en komend voorjaar plant het waterschap 891 bomen en verwijdert het 846 oude en zieke bomen. 

Samen met 27 leerlingen van CBS ‘t Klinket uit Koudekerke en Staatsbosbeheer, plantte het waterschap afgelopen week vrijdag de eerste bomen bij Dishoek op Walcheren.

Levensduur

Na het werk op Walcheren is Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt. Hier staan veel oude populieren die aan het einde van hun levensduur zijn. Marien Weststrate, portefeuillehouder Wegen: “We planten nu meer verschillende boomsoorten aan om meer biodiversiteit in onze bermen te krijgen. Een diversiteit aan soorten zorgt er ook voor dat ze samen minder vatbaar zijn voor ziektes en ouderdom. 

Vallende takken

”Het rooien van oude en zieke beplanting is nodig vanwege de verkeersveiligheid. Vrijwel alle beplanting van het waterschap ligt langs wegen in het buitengebied. Vallende takken of omvallende bomen kunnen leiden tot gevaarlijke verkeersituaties. Daarnaast is het rooien nodig om het landschapsbeeld te verjongen en te vernieuwen. Weststrate: “We moeten hierbij zorgvuldig rekening houden met de cultuurhistorische waarden en de zichtlijnen van het landschapsbeeld en de eventuele aanwezigheid van nesten van beschermde vogelsoorten.”

Meer berichten