Logo zva.nu


<p>Er is een teeltschema uitgewerkt om valse meeldauw te beheersen. Op de CZAV- winterbijeenkomsten wordt daarop ingegaan.&nbsp;</p>

Er is een teeltschema uitgewerkt om valse meeldauw te beheersen. Op de CZAV- winterbijeenkomsten wordt daarop ingegaan. 

(Foto: )

Uienteelt heeft veel last van Valse Meeldauw

REGIO - De laatste weken is er veel werk verzet op de velden. Aardappelen rooien is ver gevorderd, bieten rooien gaat gestaag door en er is tarwe gezaaid.

De start voor het komend seizoen is begonnen. Bouwplannen voor 2022 krijgen steeds meer hun vaste vorm. Cichorei contracteren loopt volop en de hogere prijs wordt gewaardeerd en houdt op deze manier de plus op een graansaldo tegen de hogere actuele marktprijzen.

Ook uien worden weer ingepland. In het oosten van het land was de laatste jaren al een verschuiving en uitbreiding in de teelt. De CZAV-adviseurs in Midden en Oost-Brabant hebben goed kunnen inspelen op die marktontwikkeling. De uienteelt wordt tegen de verwachtingen van een veranderend marktverloop en veranderend middelenbeleid ingepland door de telers. Afgelopen seizoen heeft laten zien dat bij het huidige rassenassortiment onder de donkere en vochtige weersomstandigheden een schimmelziekte als valse meeldauw flink kan huishouden. Het wegvallen van Mancozeb is voor de teelt dan ook, vooral een financiële, aderlating.

De adviseurs van de CZAV hebben afgelopen jaar intensief naar alternatieve schema’s gekeken die in de diverse proefvelden waren weggelegd. Vooral 2021 was een optimaal jaar, gezien de hoge ziektedruk, om de verschillende middelen en combinaties met elkaar te kunnen vergelijken. Valse Meeldauw is een lastige schimmel, die door een lange incubatietijd tijdens veel bladgroei en bij hoge druk, zich moeilijk met preventieve middelen laat bestrijden.
Ook ligt er een nieuwe toekomst van groene en biologische middelen voor hen die de teeltconcepten gaan ondersteunen en oude technieken deels of geheel gaan ondervangen. Een andere belangrijke ontwikkeling en introductie kan die van resistente rassen zijn. Dit is een lange weg omdat ook veel andere eigenschappen de uiteindelijke waarde van een ras bepalen. Een ketenaanpak is nu nodig. Voor komend seizoen is een teeltschema uitgewerkt om valse meeldauw adequaat te beheersen. Zie daarvoor ook www.czav.nl/Actueel/Nieuws/Artikel/de-strijd-tegen-valse-meeldauw.

Meer berichten