Logo zva.nu


Foto: GOOGLE STREETVIEW

Vervuiling wordt opgeruimd

KLOOSTERZANDE - Op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande is de bodem vervuild. Dat moet worden opgeruimd. Dit werk gaat op maandag 15 november 2021 van start. 

In 2018 kocht de gemeente de bedrijfslocatie en drie woningen op het plein. Het bedrijf Weemaes Machinebouw & Mechanisatie verhuisde naar een nieuw bedrijfspand op het bedrijventerrein in Kloosterzande. De aangekochte gebouwen op het Hof te Zandeplein zijn in het voorjaar 2020 gesloopt. Bij de aankoop van de panden was bekend dat ter plaatse de bodem was verontreinigd. Dat was veroorzaakt door het tankstation dat er vroeger was gevestigd. Ook was bekend dat er in de bestrating van het bedrijfsterrein asbest zat. Tijdens de sloopwerken ontdekte de aannemer dat onder de vloer van de bedrijfsgebouwen twee olieputten en asbest zitten. Deze verontreinigingen gaan we opruimen. 

Asbest verwijderen

Op maandag 15 november 2021 start het verwijderen van asbest op het terrein. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. De werken hebben geen gevolgen voor de omgeving. Alles vindt plaats op het terrein zelf. 

Olieverontreiniging opruimen

Vanaf eind november/ begin december 2021 wordt de olieverontreiniging opgeruimd. Om dat te kunnen doen, moet de aannemer in de President Rooseveltstraat de riolering verwijderen. Er komt na het opruimen van de vervuiling een nieuwe riolering. Als dat is gebeurd, wordt de straat herbestraat. Dit gebeurt in december 2021. Tijdens deze werken is het nodig de President Rooseveltstraat af te sluiten. We hopen dat de bestrating in deze straat op 24 december 2021 klaar is. Het deel van het Hof te Zandeplein dat de toegangsweg vormt naar de President Rooseveltstraat is dan nog niet klaar. Mogelijk is de straat dan wel bereikbaar over de puinverharding. 

Bestrating Hof te Zandeplein

Op het Hof te Zandeplein vraagt de bestrating ook aandacht. Deze is op plaatsen verzakt. Daarom vernieuwen we de gehele rijbaan. Dit gebeurt in januari 2022. Tijdens deze werkzaamheden is het nodig de doorgaande route over het Hof te Zandeplein twee weken af te sluiten. Planning De werkzaamheden starten op maandag 15 november 2021. Het volledige karwei is naar verwachting eind januari 2022 klaar. Weersomstandigheden of andere onvoorziene situaties kunnen hier nog verandering in brengen. 

Meer berichten