Logo zva.nu


Foto: RIA BRASSER

Waterschap stelt fase 1 dijkbewaking in

REGIO - Waterschap Scheldestromen stelt in verband met het verwachte hoogwater fase 1 ‘staat van paraatheid’ in .

Er wordt vanmiddag rond 15.30 uur bij Vlissingen een waterstand verwacht van + NAP 3,40 meter. Het waterschap beschikt over een maatregelplan hoogwater. Dit treedt in werking vanaf een voorspelde waterstand van + NAP 3,30 meter bij Vlissingen. In deze fase worden de dijken nog niet daadwerkelijk bewaakt, maar is er sprake van verhoogde waakzaamheid. Buitendijkse wegen afgesloten en gecontroleerd wordt of alle coupures in de primaire waterkering gesloten zijn. Ook worden de waterstanden voortdurend gemonitord. Bij fase 2 worden de dijken op schadegevoelige plaatsen wel daadwerkelijk bewaakt. Deze fase treedt in werking vanaf een verwachte waterstand van + NAP 3,70 bij Vlissingen. Deze waterstand wordt vandaag niet verwacht.

Afgelopen nacht en vanmorgen waaide het hard in Zeeland. Onder de ochtend werd lokaal zelfs even windkracht 9 gemeten. De wind neemt vandaag in kracht af. In de loop van vandaag voert het waterschap op sommige plaatsen dijkinspecties uit om te kijken of er eventueel schade is ontstaan.

Meer berichten