Logo zva.nu


Foto: Google streetview

Podium Open Haven

OOSTBURG - Protestantse gemeente De Brug in Oostburg wil iets nieuws proberen en zal onder de noemer ‘Podium Open Haven’ schrijvers, acteurs en musici een podium geven. Als cultureel experiment en als plaats waar verschillende gedachtestromen en zienswijzen bij elkaar komen. Tijdens deze avonden is er dan gelegenheid voor ontmoeting, uitwisseling en gedachtevorming. Het zou heel mooi zijn, wanneer kerk en samenleving elkaar op het podium kunnen treffen. Alle avonden zijn gratis toegankelijk en beginnen om 20.00uur. Na afloop is er ruimte tot napraten.

De eerste avond zal plaats vinden op vrijdag 22 oktober. Dan zal de jonge econoom Paul Schenderling te gast zijn. Hij zal ons uitdagen naar aanleiding van zijn even toegankelijk geschreven als indrukwekkende boek ‘Hoe handel ik eerlijk?’. Na denken en in gesprek gaan over de mogelijkheid van een andersoortige economie, een zogenaamde ‘deeleconomie’. De spreker schreef het boek samen met Mathias Olthaar, lector circulaire economie aan de NHL Stenden Hogeschool. Schenderling is econoom bij Berenschot en adviseert over sociale kwesties. Plaats van handeling: Kerk de Open Haven, kerkplein Oostburg.

Vrijdag 10 december is het de beurt aan de Vlaamse onderzoeksjournalist en schrijver Chris de Stoop. Hij heeft bewezen een zeer scherp oog te hebben voor processen, die zich op het platteland afspelen. De Stoop komt zijn nieuwe novelle ‘Het boek Daniel’ presenteren. Dit boek verhaalt over de roofmoord op zijn oom Daniel en de juridische afwikkeling waarin De Stoop de familie vertegenwoordigde in de rechtzaal. Op de hem kenmerkende wijze schetst De Stoop in zijn nieuwe werk een portret van de jongens die zijn oom ombrachten en hun achtergrond. Het kwijnende boerenleven (een terugkerend thema in De Stoops werk) én het leven van zijn ietwat zonderlinge oom Daniel. De Stoop schreef eerder al ‘Het vierde gewas’ een boek over wat er speelde rondom Waterdunen. Dit boek was tevens het geschenk van De week van het Zeeuwse boek in 2016. De avond begint om 20:00uur na afloop is er ruimte voor discussie en napraten. Plaats van handeling: Kerk de Open Haven, kerkplein Oostburg.

Agenda

29 januari: Kees van der Zwaard met ‘Alzh… en zo’, een lichtvoetige theatervoorstelling over Alzheimer
26 maart: Aureel Heirman, Avond met muziek, proza en poëzie.
7 mei: Overduin & Verlinde met ‘Verzet en Overgave’: een muzikaal- poetische vertolking over leven en betekenis van Dietrich Bonhoeffer, ook voor deze tijd
9 juli: Broeder Dieleman

Meer berichten