Logo zva.nu


Foto: Alex van Herrewege

Geniet mee van de vogeltrek

Saeftinghe - Elk najaar trekken miljoenen vogels naar het zuiden. Een spectaculair natuurverschijnsel. Vogels die hier de zomer hebben doorgebracht, zoeken warmer oorden op voordat de winter invalt. Veel kleine zingende zomergasten zijn inmiddels al vertrokken, net als bijvoorbeeld boerenzwaluwen. Vogels die in het noorden hebben gebroed, komen nu juist in onze streken aan om te overwinteren. 

De najaarstrek begint half augustus en loopt door tot ruim in november. Begin oktober zijn vaak veel trekkende vogels te zien, zeker langs de vaste trekroutes, bijvoorbeeld langs de Westerschelde.

Euro Birdwatch

In het weekend van 2-3 oktober worden in het kader van de Euro Birdwatch in heel Europa trekvogels geteld. Ook in Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn op zaterdag 2 oktober diverse telposten bemenst vanaf zonsopgang rond ca. 7.45 uur tot tegen het einde van de ochtend. Iedereen is van harte welkom om eens te komen meegenieten van dit bijzondere fenomeen. Ervaren tellers geven graag uitleg over de zichtbare vogeltrek en de lokaal aanwezige vogels. Neem wel zelf een verrekijker mee! Ook warme kleding van harte aanbevolen.

Locaties 

Er wordt geteld vanuit de telpost boven op de Westerscheldedijk ter hoogte van Margarethapolder, bij het Hellegat op de Westerscheldedijk ter hoogte van gemaal Campen en bij de vogelhut in Saeftinghe.

Meer berichten