Logo zva.nu


Foto:

Baan verloren tijdens Corona en op zoek naar werk?

TERNEUZEN - Veel medewerkers verloren tijdens de Coronaperiode hun werk. Een aantal van hen is alweer aan de slag bij een andere werkgever. Toch zijn er ook mensen die hun werk zijn verloren en moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan. 

Om hen te helpen hebben de Zeeuwse gemeenten, het UWV, vakbonden, onderwijs en werkgevers de handen ineen geslagen. Zij bieden aan deze mensen extra ondersteuning en begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan. Hiervoor hebben zij samen het Zeeuws Mobiliteitsteam opgericht. Een team van loopbaancoaches, werkmakelaars en adviseurs begeleiden talloze werkzoekenden in hun zoektocht naar een baan. De totstandkoming van het plan van aanpak is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Zeeland. Zij hebben daarvoor in 2021 en 2022 extra financiële middelen beschikbaar gekregen van het Rijk.

Dit beschikbare budget wordt ingezet om werkzoekenden te bemiddelen naar een baan, om hen een (extra) opleiding te laten volgen, stage te laten lopen of ondersteuning op maat te bieden. Heeft u als gevolg van Corona uw baan verloren of dreigt dit te gebeuren, dan kunt u gebruik maken van de dienstverlening van het Zeeuws Mobiliteitsteam. Zij zijn direct voor u beschikbaar. 

U kunt mailen naar mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl of bellen met 06-11004217.


Meer berichten