Foto: Nathalie De Somer

Jubileumjaar voor De Steltkluut

Er lag een enorm pak sneeuw, de sloten waren bedekt met een dikke laag ijs. Sneeuwpopbouwers en schaatsfanaten leefden zich uit, maar natuurliefhebbers in Oost-Zeeuws-Vlaanderen maakten zich zorgen. Zouden de vogels deze strenge winter wel overleven? Ze staken de koppen bij elkaar en richtten een vereniging op. Die vereniging bestaat nog steeds: Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut viert dit jaar haar 65-jarig bestaan! Dat wordt gevierd met een aantal natuurwandelingen. Iedereen kan meedoen!

door Koen van Dijen

Vogels beschermen en observeren, dat deed men in de jaren vijftig in Nederland nog maar mondjesmaat. Het waren toen nog vooral Belgische ornithologen die in onze streek actief waren. Het was de tijd waarin de vogelstand schrikbarend afnam. Van de steltkluut, de naamgever van de vereniging, waren er in Nederland nog maar tien, hooguit vijftien paartjes over. Daarvan de helft in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

Foto’s gevraagd 

Het idee om deze en andere bedreigde vogels te beschermen sprak veel mensen aan. Bij het verschijnen van het eerste mededelingenblad in maart 1957 had de vereniging al 125 leden. De contributie was 1,50 gulden per jaar. Foto’s uit die beginjaren zijn er trouwens niet. Dus als iemand nog iets heeft liggen…?

Groei

Echt groeien deed de Steltkluut pas vanaf 1971. Onder de bezielende leiding van de legendarische Hulsterse biologieleraar en natuurdeskundige George Sponselee kwamen er steeds meer activiteiten bij. Er werden werkgroepen opgericht die zich aanvankelijk bezighielden met het beschermen en verzorgen van nestkasten en het verzamelen van vogelwaarnemingen. 

Niet alleen vogels 

Inmiddels richt de Steltkluut zich al lang niet meer alleen op vogels. Als algemene natuurbeschermingsvereniging is de Steltkluut op allerlei fronten zeer actief met alles wat leeft, groeit en bloeit in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Zo begonnen in de jaren tachtig de eerste vrijwilligers met het knotten van bomen. In het eerste jaar werden zo’n veertig knotwilgen van de ondergang gered. Vrijwilligers kwamen en gingen, maar de knotgroep bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds!

Vrijwilligers

Nu zijn talloze vrijwilligers bezig met het tellen van vogels, het inventariseren van planten en het monitoren van insecten. Daarbij worden kennis en ervaringen gedeeld en doorgegeven. En ontmoeten natuurgenieters gelijkgestemden met dezelfde belangstelling en interesses! Dat delen van kennis en ervaringen heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen door de introductie van waarneming.nl. Deze app en site zijn niet alleen een uitgebreide informatiebron tijdens een wandeling of onderzoek, maar ook een doorgeefluik om opvallende waarnemingen te delen met andere geïnteresseerden.

Werkgroepen

Vrijwilligers en leden van de Steltkluut zijn graag buiten, maar vinden elkaar ook regelmatig aan de keuken- of vergadertafel. Er zijn binnen de Steltkluut een aantal werkgroepen actief, met elk haar eigen specialisme, zoals die voor het behoud en herstel van insecten, vlinders en libellen. De vogelwerkgroep draagt op diverse manieren bij aan het vogelonderzoek en daarmee aan de bescherming van vogels in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, de plantenwerkgroep inventariseert en bestudeert de flora in de streek. De werkgroep planologie tenslotte denkt mee met onder meer gemeenten zodat natuurbelangen zoveel mogelijk worden meegewogen bij planontwikkeling.

Bestuur

En er is natuurlijk een bestuur. Sinds kort onder leiding van Marleen Blommaert. Zij nam de voorzittershamer vorig jaar over van Adri Paauwe, die na vele jaren een stapje terug deed.

1001 soorten

Een echte uitdaging ging de Steltkluut vorig jaar met zichzelf aan: Zou het lukken om minimaal 1001 soorten vogels, planten, bomen, struiken en insecten te vinden in het Axelse Bos? Veel vrijwilligers, -beginners, oude rotten in het vak en alles daartussenin- deden mee met het project dat de prikkelende naam BioBlitz meekreeg. Uiteindelijk stond de teller op maar liefst meer dan 1600 soorten: van aalbes tot zwarttip-smalboktor...

Jeugd

Wie de jeugd heeft… afijn u kent die uitdrukking. Daarom heeft de Steltkluut een werkgroep voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Zo’n tien keer per jaar is er een bijeenkomst op een mooie plek in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. De kinderen maken dan op een leuke manier kennis met allerlei dingen die met de natuur te maken hebben. Ze gaan dan -voor dag en dauw of juist in de avondschemering- op het land of in het water op zoek naar dieren of sporen ervan, ze pluizen uilenballen uit, gaan strandjutten of spelen een natuurspel. Met natuurlijk een spetterend zomerkamp als hoogtepunt.

Toevluchtsoord

Door corona is de belangstelling voor de natuur enorm toegenomen. Het lijkt wel alsof heel Nederland de natuur opnieuw heeft ontdekt. Door alle beperkingen die ons werden opgelegd bleken natuurgebieden voor veel mensen een meer dan welkom toevluchtsoord. En hoe vaak je ook ergens wandelt, elk gebied houdt zo z’n geheimen. Enthousiaste Steltkluut-vrijwilligers lichten graag een tipje van de sluier op. 

Jubileumjaar

In dit jubileumjaar komt er een serie algemene natuurwandelingen door de mooiste gebieden van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De eerste staat gepland op 24 juli in de Waterwinbossen bij Sint Jansteen. Overige data worden binnenkort bekendgemaakt. De Steltkluut, 65 jaar, maar nog lang niet met pensioen!

Aanmelden voor de wandeling op 24 juli kan via info@steltkluut.nl. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden