Monumenten springlevend houden


<p>In Zeeland kunnen eigenaren van woonhuismonumenten terecht bij DuMo-adviseur Wim Jakobsen.</p>

In Zeeland kunnen eigenaren van woonhuismonumenten terecht bij DuMo-adviseur Wim Jakobsen.

(Foto: Erfgoed Zeeland)

Monumenten springlevend houden

ZEELAND - Kwalitatief verduurzamen draagt bij aan het springlevend houden van monumenten. Om dit te realiseren met behoud van de monumentale waarden, is een duurzaamheidsadvies belangrijk. Voor eigenaren van woonhuismonumenten in Zeeland kan Erfgoed Zeeland dit advies geven in de vorm van een duurzaam monumentenpaspoort.

Het duurzaam monumentenpaspoort bestaat uit een uitgebreid rapport wat inzicht geeft in mogelijke maatregelen voor een energiezuinig monument, met inbegrip van duurzame energietechnieken. Dit rapport wordt na een uitgebreide inspectie door de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland opgesteld. Ga voor meer informatie over het paspoort en de tarieven naar erfgoedzeeland.nl/duurzaam-monumenten-paspoort.

De RRE is een tijdelijke subsidieregeling die je helpt bij het zetten van de volgende stap in de verduurzaming van je eigen woning. Je kunt eenmalig een RRE-voucher aanvragen van 87 euro. Dit bedrag kan tot 31 maart 2021 worden verzilverd op een van de speciale trajecten met partners binnen het Zeeuws Energieakkoord. Erfgoed Zeeland is partner van het Zeeuws Energieakkoord en voert de aanvragen voor het duurzaam monumentenpaspoort voor woonhuismonumenten uit. Er zijn in totaal 150 vouchers van 87 euro beschikbaar voor het duurzaam monumentenpaspoort.

Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen, vergoedt het Restauratiefonds sinds 1 december 2020 maximaal 500 euro van het duurzaam monumentenpaspoort. Met deze samenwerking wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan het kwalitatief verduurzamen van monumenten en daarmee de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen. Het Restauratiefonds werkt hierbij samen met regionale en landelijke Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs. De regeling wordt in 2021 mogelijk verder uitgebreid.

Tot 31 maart 2021 zijn er voor eigenaren van woonhuismonumenten in Zeeland dus twee regelingen om gebruik van te maken bij de aanvraag van een duurzaam monumentenpaspoort: de RRE en het Restauratiefonds. Hoe kun je dit doen? Vraag als eerste een voucher aan via duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre (kies voor ‘ik wil mijn monumentenpand verduurzamen’ > monumentenpaspoort). Ga vervolgens naar erfgoedzeeland.nl/duurzaam-monumenten-paspoort en vraag een duurzaam monumentenpaspoort aan. Erfgoed Zeeland brengt het bedrag van de voucher in mindering op de factuur die je ontvangt na de oplevering van het duurzaam monumentenpaspoort. Het overige bedrag op de factuur kan worden teruggevraagd bij het Restauratiefonds via een aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op restauratiefonds.nl/duurzaamheidsadvies-monumenten.

Ga voor meer informatie over het paspoort en de tarieven naar erfgoedzeeland.nl/duurzaam-monumenten-paspoort

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden