Uitvoering Masterplan Nieuwvliet-Bad


<p>De uitvoering van het Masterplan Nieuwvliet-Bad gaat van start. In mei dit jaar stelde de gemeenteraad het Masterplan vast.</p>

De uitvoering van het Masterplan Nieuwvliet-Bad gaat van start. In mei dit jaar stelde de gemeenteraad het Masterplan vast.

(Foto: freepik)

Uitvoering Masterplan Nieuwvliet-Bad

NIEUWVLIET - De uitvoering van het Masterplan Nieuwvliet-Bad gaat van start. In mei dit jaar stelde de gemeenteraad het Masterplan vast. Op 14 juli stelden het Rijk en de Provincie Zeeland gelden beschikbaar uit de Regio Deal. Daardoor kunnen ze nu van start met de uitvoering van de eerste projecten uit het Masterplan, die bijdragen aan de ontwikkeling van Nieuwvliet-Bad tot een groene, veilige en aantrekkelijke badplaats.

Het Masterplan is gericht op het beschermen, versterken en beleven van de landschappelijke kwaliteiten rond Nieuwvliet-Bad. Er wordt ingezet op het openhouden van een aantal polders waardoor het gebied niet volledig bebouwd wordt. In het plan worden achttien projecten beschreven die bijdragen aan de ontwikkeling van een (be)leefbaardere, veiligere en toegankelijkere badplaats. Deze projecten zijn verdeeld over drie thema’s: duinroute en duinpromenade, dijkenlandschap en krekenlandschap. Allemaal dragen ze bij aan verbetering van de verkeerssituatie, opwaardering van het duingebied, verbetering van de overgang van het duin met de badplaats en een goede balans tussen bebouwing en landschap en natuur. Het Masterplan kon rekenen op veel draagvlak; het kwam tot stand in samenwerking met inwoners, ondernemers en betrokken organisaties.

Het Masterplan gaf aanleiding voor de aanvraag van gelden uit de Zeeuwse Regio Deal. In deze Regio Deal kunnen projecten opgenomen worden waarvan uitvoering voor 2022 gegarandeerd is. De gemeente rangschikte de projecten uit het Masterplan op basis van een planologische, juridische en financiële toets. Zes projecten komen daarmee in aanmerking voor de Regio Deal aanvraag: Entree duinen bij de Strandganger, Beleefbare pier, Sint Bavodijk verkeersveilig, Lampinsdijk/Baanstpoldersedijk/Adornisdijk verkeersveilig, Sint Bavodijk/Nooddijk en Inrichting recreatienatuur Baanstpolder. Naast de uitvoering van deze projecten kijken ze de komende periode naar hoe ze invulling kunnen geven aan de uitvoering van overige projecten. Om de start te markeren ontvingen betrokkenen de eerste digitale nieuwsbrief. Hierin blikken ze terug.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden