<p>Carla Hoogerland-Veerman, secretaris en substituut Zeeuwse Ombudsman</p>

Carla Hoogerland-Veerman, secretaris en substituut Zeeuwse Ombudsman

(Foto: PR)

De Zeeuwse ombudsman

ZEELAND - De Zeeuwse Ombudsman ontvangt klachten over uiteenlopende onderwerpen. Niet altijd zijn wij de aangewezen instantie om een klacht in behandeling te nemen. Wij proberen de burger dan zo goed mogelijk door te verwijzen. Sommige klachten blijven ons bij, omdat ze opvallen door het onderwerp waar het over gaat of omdat er sprake is van een schrijnende situatie. Zo werden wij gebeld door een meneer die toch wel iets uitzonderlijks meemaakte.

Meneer vertelt dat hij wekelijks leefgeld ontvangt. Vorige week heeft hij dit geld echter niet ontvangen. Hij heeft dit geld wel hard nodig. Hij belt daarop naar zijn bewindvoerder om te vragen hoe dit zit. Deze neemt contact op met de gemeente en verneemt dat de bijstandsuitkering is stopgezet, omdat meneer verhuisd zou zijn naar een andere gemeente. Maar meneer is helemaal niet verhuisd, hij woont nog steeds op hetzelfde adres in Zeeland. Het blijkt dat de andere gemeente vermoedelijk een paar cijfers van het Burgerservicenummer van meneer en van iemand die wel naar die gemeente is verhuisd door elkaar heeft gehaald. De fout wordt hersteld. Meneer ontvangt daar een brief over van zijn gemeente.

Maar meneer is helemaal niet verhuisd, hij woont nog steeds op hetzelfde adres in Zeeland. Meneer is blij dat de fout is hersteld, maar volgens diezelfde brief is hij gescheiden; er wordt gevraagd naar de huwelijksakte en de echtscheidingsuitspraak. Maar, meneer is helemaal nooit gehuwd geweest, laat staan gescheiden. Meneer is in paniek en wil dat deze persoonswisseling stopt en fouten worden hersteld. Hij neemt contact met ons op. Omdat de gemeente nog niet in de gelegenheid is gesteld deze klacht op te lossen, zetten wij de klacht met toestemming van meneer door naar die gemeente.

De gemeente onderzoekt wat er is gebeurd en het blijkt dat de gemeente per ongeluk de passage over de huwelijksakte en echtscheidingsuitspraak in haar herstelbrief had opgenomen. Het opnemen van die passage heeft voor meneer geen gevolgen. Van het voortduren van de persoonswisseling is verder geen sprake, aldus de gemeente. Ook de uitkeringsinstantie is inmiddels op de hoogte van de fout met betrekking tot de vermeende verhuizing en het leefgeld zal op korte termijn aan meneer worden uitbetaald. De gemeente biedt voor de gang van zaken haar excuus aan. Meneer bedankt de Zeeuwse Ombudsman hartelijk voor zijn inzet.

Een vervelende situatie die zo maar buiten iemands medeweten kan ontstaan. Gelukkig voor meneer kon de klacht snel worden opgelost. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden