Afbeelding
Foto: Leergeld Nederland

Fietsinzamelingsactie Stichting Leergeld

zaterdag 10 juni 2023 10:00 t/m 13:00

Fietsinzamelingsactie Stichting Leergeld “Geen Kind Achterop”

Op zaterdag 10 juni 2023 organiseert Stichting Leergeld in samenwerking met het ANWB Kinderfietsenplan een grote fietsinzamelingsactie in Zeeland met de titel “Geen Kind Achterop”.

Deze campagne, die vorig jaar voor het eerst door Leergeld Nederland is opgestart, was een groot succes. Daarom wordt hij dit jaar weer herhaald. Enerzijds met de doelstelling om meer naamsbekendheid te genereren voor het thema armoede onder kinderen. Anderzijds om het thema ‘fietsen’ onder de aandacht te brengen. Ieder kind verdient gewoonweg een fiets. Dankzij een fiets ben je mobiel en onafhankelijk en kan je zelfstandig op weg naar school en vrienden. Bovendien is fietsen gezond en voorkomt het dat je in een isolement raakt.

Noodzakelijk

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn, omdat er niet genoeg geld is en ouders geen fiets voor hun kind kunnen aanschaffen.

Omdat het moeilijk is om aan een passende tweedehands fiets voor kinderen van 4-18 jaar te komen, is er vorig jaar al een campagne gevoerd in de Oosterschelderegio. Dankzij deze inzamelingsactie zijn er toen meer dan 100 fietsen ingeleverd.

Vanwege dit succes is er besloten om deze inzamelingsactie te herhalen, temeer daar de vraag naar (kinder)fietsen ten opzichte van het vorig jaar is verdubbeld!

Heb je nog een mooie tweedehands fiets in de schuur staan die niet meer gebruikt wordt? Geef hem dan een tweede leven en kom hem inleveren:

Zaterdag 10 juni van 10.00 - 13.00 uur

Terneuzen, Rabobank, Herengracht 1 

De ingezamelde fietsen worden bij diverse bedrijven nagezien en opgeknapt, zodat kinderen, die bij Stichting Leergeld in Zeeland een fiets aanvragen, van een veilige en betrouwbare fiets voorzien kunnen worden.

Heb je wel een goede tweedehands fiets om in te leveren, maar ben je 10 juni niet in de gelegenheid om hem naar één van de genoemde inzamelpunten te brengen? Kijk dan op de website van het ANWB Kinderfietsenplan voor andere inleverpunten in de buurt.

Dankzij jouw fiets raakt geen kind achterop!